Ilya Pirogov (flute)


Soloist of Yury Bashmet's "New Russia" State Symphony Orchestra